• by:
  • februari 26, 2024
  • Category: Persbericht

Persbericht: Verkiezingsprioriteiten Rederscentrale


De Rederscentrale benadrukt noodzaak voor een aangepast beleid om de duurzame toekomst van de visserijsector te waarborgen.

Rederscentrale onthult beleidsprioriteiten voor komende verkiezingen.

De Rederscentrale benadrukt noodzaak voor een aangepast beleid om de duurzame toekomst van de visserijsector te waarborgen

De toekomstvisie van de Rederscentrale draait rond een bestendiging van een zeevisserij met Belgische verankering, die op een duurzame manier de bevoorrading van gezonde, kwaliteitsvolle voedingsproducten verzorgt. Daarvoor streeft de Rederscentrale naar een leefbare, winstgevende Belgische visserijsector, die voor een veilige en sociale tewerkstelling zorgt en zo weinig mogelijk impact heeft op het milieu en de klimaatsverandering.

Zodoende heeft Rederscentrale haar focus gericht op het toekomstige visserijbeleid in aanloop naar de verkiezingen van 2024 op Vlaams, federaal en Europees niveau en is er een prioriteitennota samengesteld, gericht op het waarborgen van een duurzame toekomst voor de sector.

De nota benadrukt het belang van beleidsmakers met kennis van de specifieke behoeften van de visserijsector, met het oog op een naadloze integratie van het visserijbeleid binnen het bredere beleidskader. Belangrijke prioriteiten zijn onder meer de bevordering van duurzaamheid en innovatie binnen de sector, een soepele generatiewissel en het aantrekken van nieuw talent, ruimte om te vissen en dit alles in het kader van het bijdragen van de visserij aan de EU bevoorrading van lokaal geproduceerde voeding met minder afhankelijkheid van import.

Het visserijbeleid op de verschillende niveaus moet erkennen dat de voedselvoorzienings- en duurzaamheidsdoelstellingen enkel kunnen worden bereikt via ondersteuning van alle visserijactoren die investeren in het bereiken van die doelstellingen. Bijvoorbeeld investeringen in onderzoek naar alternatieve brandstoffen en technologieën zijn essentieel om de ecologische voetafdruk van de sector verder te verkleinen, ook al is de visserij reeds de proteïne-bevoorrader met de minste milieu-impact.

Ook vindt de Rederscentrale promotie van door eigen vaartuigen aangevoerde visproducten en het stimuleren van de consumptie ervan van vitaal belang. Daarom is het behoud van toegang tot de visgronden en van stabiele visserijrechten onmisbaar voor het voortbestaan van de Belgische visserijsector.

Beleidscoherentie en administratieve vereenvoudiging zijn cruciaal voor een effectief visserijbeleid. Zoals de collega’s in de landbouw vraagt ook de Rederscentrale dat er op alle beleidsniveaus gewerkt wordt om administratieve en controlelasten te verlagen.

De volledige prioriteitennota van de Rederscentrale is raadpleegbaar in het informatieblad van februari 2024 en kan teruggevonden worden op de website www.rederscentrale.be .

= Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03